Studiebegeleiding

Doelgroep

Onze school voorziet studiebegeleiding aan leerlingen die nood hebben aan bijkomende ondersteuning in de vorm van een extra woordje uitleg of in het stimuleren van het maken van hun huiswerk.

We kiezen bewust voor zodat we heel gericht kunnen werken met deze leerlingen.  Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de klasleerkrachten, ouders, zorgcoördinator en de directie. 

Tweede tot en met het vierde leerjaar

Onze toezichters en leerkrachten staan in voor studiebegeleiding van deze leerlingen. Ze motiveren de leerlingen om zo zelfstandig mogelijk aan hun taken en lessen te werken. Waar nodig, bieden ze  ondersteuning. 

Ze helpen ook met de opmaak van een goede planning van het huiswerk. 

Praktisch

Op dinsdag en donderdag gaan de leerlingen om 15.30 uur naar de refter. De studiebegeleiding duurt tot 16.00 uur. 

Deze momenten vallen buiten de schooluren.

Vijfde en zesde leerjaar

Op dinsdag en donderdag van 16u.15 uur tot 16.45 uur is er studiebegeleiding door de klasleerkrachten.