Digitaal

Digitaal is normaal!

We leven in een kennis- en informatiemaatschappij. Kinderen worden in hun ontwikkeling snel en regelmatig geconfronteerd met de digitale leefwereld.

In het leerproces speelt het digitale luik een belangrijke rol als bron van informatie en als communicatiemedium.
De hoeveelheid kennis en vaardigheden die de kinderen moeten bezitten om zich in de moderne maatschappij te kunnen handhaven is zo complex, dat de vaardigheid om informatie te zoeken net zo belangrijk is als de kennis zelf.

In een multimediale maatschappij zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich 'ICT-zinvol' kunnen integreren. Niet enkel wat de leerlingen weten of kennen over de computer is belangrijk, wel wat ze ermee kunnen doen: ICT staat in dienst van onze onderwijspraktijk.
Zinvol toepassen om via ICT te oefenen, verwerken, op te zoeken, te verspreiden en betrouwbaar/veilig mee om te gaan.

Die meerwaarde kan zich op allerlei vlakken situeren: snellere leerresultaten, meer motivatie en succeservaringen, betere kansen op differentiatie, extra kansen op het vlak van creativiteit, meer variatie in oefenvormen, meer samenwerkend leren,….

We gaan bij ICT uit van drie uitgangspunten:

 1. Het leren
  ICT biedt kansen tot interactief werken, probleemoplossende vaardigheden en zelfsturing.
 2. De rol van de leerkracht
  • De leerkracht modelleert: demonstreert.
  • De leerkracht helpt: geven van directe ondersteuning bij aspecten van het leren.
  • De leerkracht coacht: leerlingen observeren, stimuleren en eventueel verbeteren.
 3. Een krachtige leeromgeving met oog voor:
  • het voldoende ruimte laten voor zelfstandig exploreren.
  • wisselwerking tussen leerlingen.
  • het bieden van systematische begeleiding rekening houdend met de individuele mogelijkheden van elke leerling.
  • voldoende ICT-materiaal.

De digitale infrastructuur van onze school

Aanbod binnen onze kleuterafdeling-De Paal:

 • iPads en computers.
 • Elke klas beschikt over een touchscreen.

Aanbod binnen onze lagere school:

 • Elke klas beschikt over een digitaal bord.
 • Elk leerjaar (tot en met het vierde leerjaar) beschikt over tien Ipads.
 • Elk leerjaar beschikt over minstens twee vaste computers.
 • Leerlingen met bepaalde zorg krijgen een laptop ter beschikking.
 • Leerlingen die afstandsonderwijs volgen, krijgen een laptop ter beschikking.
 • Elke leerling van L5 en L6 beschikt over een laptop.