Huiswerkbegeleiding

Doelgroep

Onze school voorziet huiswerkbegeleiding aan leerlingen die nood hebben aan bijkomende ondersteuning in de vorm van een extra woordje uitleg of in het stimuleren van het maken van hun huiswerk.

Het aantal leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen, is beperkt. We kiezen hier bewust voor zodat we heel gericht kunnen werken met deze leerlingen.  Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de klasleerkrachten, ouders, zorgcoördinator en de directie. Huiswerkbegeleiding is bovendien gratis.

Tweede tot en met het vierde leerjaar

Onze zorgleerkrachten staan in voor de huiswerkbegeleiding van deze leerlingen. Ze motiveren de leerlingen om zo zelfstandig mogelijk aan hun taken en lessen te werken. Waar nodig, bieden ze extra ondersteuning. 

Ze helpen ook met de opmaak van een goede planning van het huiswerk. Waar de zorgleerkracht kan, verbetert hij de gemaakte taken, maar dit is niet altijd mogelijk bij alle oefeningen.

Praktisch

Na het belsignaal om 15.15 uur kunnen de leerlingen hun boekentas al in de zorgklas zetten. Daarna hebben ze een kwartier pauze. De huiswerkbegeleiding start bij het volgende belsignaal om 15.30 uur.

Deze momenten vallen buiten de schooluren.

Vijfde en zesde leerjaar

De klasleerkrachten organiseren voor deze leerlingen zelf de huiswerkbegeleiding.