Leerlingenraad

Onze leerlingenraad biedt leerlingen kansen om hun eigen benadering over het schoolleven te uiten op een informele manier.

Wat is een leerlingenraad?  

De school kan een leerlingenraad oprichten in de lagere school en dit in principe voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Ter voorbereiding neemt ook het vierde leerjaar aan de raad deel.

De leerlingenraad heeft overleg- en informatierecht over alle soorten aangelegenheden die onze leerlingen aanbelangen. De raad brengt bovendien verslag uit naar alle leerlingen van de school.

De leerlingenraad bestaat uit de:

  • directeur
  • leerkrachten
  • leerlingen

De inrichtende macht verstrekt hiervoor de nodige infrastructuur.

Wat zijn de troeven voor de deelnemers?

"Onze leerlingenraad bouwt een brug tussen de directie, leerkrachten en leerlingen. Samen investeren we in interactieve overlegmomenten en maken we actuele thema's bespreekbaar om tot oplossingen te komen. Want 'samen' werkt!", vertelt directeur Gerry Maes.

Deelname aan de leerlingenraad geeft leerlingen een meer realistische kijk op de school. Ze leren er attitudes aan, werken mee aan zelf bepaalde doelstellingen en versterken er hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt allemaal in overeenstemming met het pedagogisch project.

We accentueren hierbij graag dat we ook rekening houden met de principes van het Verdrag van de Rechten van het Kind:

  • We nemen beslissingen in het belang van het kind.
  • We nemen de meningen van het kind ernstig.
  • De kinderen hebben recht op privacy.
  • We voelen aan wat er op school en in de klasen gebeurt.
  • We zien participatie als middel tot het bereiken van de eindtermen.

De leerlingenraad is een groeiend proces waarbij we al doende de ervaringen van de deelnemers stimuleren.