Missie

Wij hebben oog voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Zo heeft het ene kind meer wiskundige capaciteiten, terwijl het andere dan weer beter kan spellen. De ene leerling is zeer sociaalvaardig en de andere meer creatief, muzikaal of sterk in sport.

Bij sommige kinderen ligt echter niet alles zomaar voor de hand omdat zij net dat ietsje meer ondersteuning nodig hebben.

"Op onze school stemmen we de leerstof af op de leerlingen, om hen zo te helpen om beter te studeren", zegt directeur Gerry Maes.

Door samenwerking, afwisseling en oog voor de belevingswereld enthousiasmeren we de leerlingen op datgene wat geleerd moet worden. We brengen onze lessen dus allesbehalve statisch aan.

De leerlingen worden aangesproken, gestimuleerd en bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.

We hanteren verschillende organisatievormen zoals peer-tutoring, co-teaching, CIIM, actief leren, klasdoorbrekend werk, meervoudige intelligentie, … en dit met het oog om betekenisvol, ontdekkend en samenwerkend te leren.

Het schoolteam heeft hierbij kennis van de leerlijnen en zet leerplandoelen om naar betekenisvolle activiteiten.


Elke leerling is anders.

Elke leerling leert anders.

Elke leerling is de moeite waard.