Speelplaats

Onze speelplaats is een belangrijke speel- of rustplek voor de leerlingen. We betrekken de verschillende plekken van de speelplaats ook actief in het lesgebeuren: een buitenklas, moestuin, dieren en zoveel meer. Zo geven we de thema's 'groen' en 'milieu-educatie' - naast de traditionele verharde speelplaats voor sport en spel - ook ruimte.

Wat zijn de voordelen van onze speelplaats?

  • duidelijk geformuleerde afspraken en regels
  • minder conflicten tussen leerlingen
  • betere gezondheid
  • hogere concentratie
  • de ontwikkeling van sociale vaardigheden
  • de variatie van ruimte om te bewegen, creatief te zijn, te experimenteren en ontdekken

Leerlingen die opgroeien in een stedelijke omgeving met een hoge bebouwingsdichtheid, hebben bovendien op school een plek waar ze zich ten volle kunnen uitleven in een beschermde buitenomgeving.

Ruimte voor groen, allerlei speelmogelijkheden en een fijne inrichting dragen - naast de oppervlakte - bij tot de kwaliteit van onze speelplaats.

We integreren natuur en groen op verschillende manieren en dat zorgt voor variatie en educatieve mogelijkheden. Het heeft uiteraard ook een positieve invloed op ecologie en duurzaamheid.

Troeven

  • een intensieve groene zone (puur natuur met bomen, planten, …)
  • een groene educatieve speelruimte (moestuin, kippenren en grasveld met speeltuigen)

Variatie is hét sleutelwoord bij onze inrichting. Zo krijgt ieder kind zijn plekje op de speelplaats want er zijn enerzijds leerlingen die zich graag actief uitleven maar anderzijds ook leerlingen die juist tot rust willen komen.

Door ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn eigen manier kan ontspannen, is er minder verveling en negatief gedrag. De leerlingen kunnen daarna de lessen meer ontspannen hervatten.