Sport

Sport op school: een gezonde toekomst.

Naast de lessen lichamelijke opvoeding bieden we onze leerlingen kansen om aan sport te doen op school. Dit gaat van een aangepaste speelplaats tot sport als tussendoortjes, sport tussen de middag of deelname aan sportactiviteiten op woensdagmiddag.

Elk schooljaar doen we ook mee met de actie ‘Breng je sportclub naar school’. Tal van leerlingen zitten in diverse sportclubs en krijgen zo de kans om hun sport voor te stellen.

Daarnaast nodigen we geregeld sportverenigingen uit om een initiatie te komen geven. Zo zijn er al initiaties geweest voor onder andere atletiek, karate, schermen, korfbal, rope skipping en tafeltennis.

Ook onze jaarlijkse sportdag mag niet ontbreken. Hiervoor kiezen we steevast een thema waarbij ook mindere gekende sporten aan bod komen.

Door dit uitgebreide sportieve aanbod, bieden we de kans om talrijke sporten en talenten te ontdekken, uit te proberen en eventueel te kijken wat het beste bij je past.

Sport zorgt voor de ontwikkeling van zelfdiscipline en het werken naar een doel, wat kan helpen bij het behalen van betere resultaten op school. Sport is daarbij ook heel gezond en zorgt voor binding met je klasgenoten! Je leert elkaar er beter door kennen – en uiteindelijk ook jezelf.