Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is een website die voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk is, ongeacht achtergrond of beperking.

Gemeente Stekene streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.stekene.be, www.gbsreynaerdijn.be en www.ocmwstekene.be.

Nalevingsstatus

De websites www.stekene.be, www.gbsreynaerdijn.be en www.ocmwstekene.be voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pfd’s. Bepaalde info wordt aangeboden als pfd. Het lokaal bestuur Stekene kan op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken.

Buiten de werkingssfeer

Onze websites linken ook door naar andere websites en platformen. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Bevorderen van de toegankelijkheid van onze website

Het lokaal bestuur Stekene wil blijven werken aan de toegankelijkheidsnormen en streeft ernaar de websites blijvend te optimaliseren.

Problemen met toegankelijkheid

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via info@stekene.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 31 januari 2022.