Vijfde leerjaar

Welkom in het 5de leerjaar!
Bienvenue au cinquième!

Vanaf dit schooljaar behoor jij tot de grotere leerlingen van de school! In de klas schakelen we dan ook een versnelling hoger!

Zo staat er zowel voor rekenen, taal en spelling heel wat nieuwe leerstof op het programma. Samen gaan we op zoek naar verschillende oplossingsstrategieën voor allerlei problemen. Voor wereldoriëntatie (WO) krijgen jullie, net zoals in het middelbaar, lesjes per vakonderdeel: een lesje geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis, …

Daarnaast komt er ook een nieuwe taal bij: Frans! Parlez français, c’est très chouette!

Vanaf het 5de leerjaar moet je voor Frans en WO lesjes instuderen, in functie van een toets. Tijdens het uurtje ‘leren leren’ gaan we samen op zoek naar de beste manier om een les zelfstandig te kunnen instuderen. Een goede werkhouding is dan ook al superbelangrijk!

Ook wordt er voldoende tijd uitgetrokken om de leerlingen mediawijs en ICT-vaardig te maken. Zo wordt media tijdens de taal- en WO-lessen ingezet, maar ook tijdens de uren muzische vorming komt ICT regelmatig aan bod.

Je hoort het al: een drukbezet programma. We zullen hard werken maar dit wordt natuurlijk afgewisseld met leuke muzische activiteiten, grappige en sportieve tussendoortjes en toffe uitstappen.

Starten doen we het nieuwe schooljaar met een sportieve driedaagse te Gent! Ideaal om elkaar beter te leren kennen!

Veel plezier et bonne chance!


Juf Veerle

"Ik ren je niet voorbij, maar ken je tempo en loop naast je"

Juf Annick

"In mijn klas zijn de leerlingen moediger dan ze geloven, sterker dan ze lijken, en slimmer dan ze denken! Het gaat er niet om dat ze de beste zijn, maar dat ze het beste in zichzelf durven bovenhalen."