Zorg lagere school

Lieve leerlingen

Welkom bij 'de zorg'! Op onze school heb je een zorgcoördinator en verschillende zorgleerkrachten, zowel bij de kleuters als in de lagere school.

Samen staan we klaar om alle leerlingen op te vangen op elke mogelijke manier. Leerlingen die het iets moeilijker hebben of zoekend zijn naar een extra uitdaging, komen wel eens bij ons terecht. We ondersteunen zowel de leerlingen, als de leerkrachten en ouders.

Alleen kan je een boek dragen, maar samen brengen we de boekenkast over een berg!

Studiebegeleiding

We willen ook ons steentje bijdragen bij de ondersteuning van het huiswerk voor het eerste tot het zesde leerjaar. We gaan in gesprek met de klastitularissen, directie en het CLB om zo elk kind de kansen te geven die hij nodig heeft en ieder dossier nauwgezet op te volgen. Zo worden ouders ook geregeld eens uitgenodigd om samen in gesprek te gaan. We luisteren naar ieders verhaal.

"Voor ons gaat het er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat er om dat je je eigen tekening maakt", zegt juf Nele.

Samen sterk!

Wat vinden wij het fijn dat we deel mogen uitmaken van het boek dat we allen samen schrijven van de peuterklas tot de grote stap naar het middelbaar!